Utbetal gammel gjeld med refinansiering

 

Det kan være mange årsaker som ligger bak at du mister kontrollen eller opplever å mangle oversikt over egen økonomi. Dette kan dreie seg om et plutselig samlivsbrudd som har ført til økte utgifter eller vedvarende sykdom med tilhørende utgifter.

Uavhengig av årsak er det viktig å huske på at det finnes løsninger for å gjenvinne denne kontrollen. Løsningen ligger i å refinansiere. I denne artikkelen har vi samlet informasjon til deg om hvordan du går frem for å bli kvitt gammel gjeld med refinansiering.

Friskmelding av gjeld

Når det er snakk om refinansiering så refererer det til prosessen som tar gammel gjeld og erstatter den med et nytt og ofte større lån. Mange kan godt si at du friskmelder gjelden slik at du får en bedre økonomisk hverdag. Hensikten med en refinansiering er å forbedre lånebetingelsene du i dag sitter med.

Med lånebetingelser så menes blant annet rentekostnadene for lånene eller løpetiden. Når du refinansierer er målet å senke rentekostnadene og lånets løpetid slik at du betaler mer ned på faktisk gjeld og mindre i andre omkostninger.

I det lange løp vil du oppleve å gjenvinne kontrollen over egen økonomi. Du vil også kunne merke at du vil sitte igjen med en bedre oversikt. Å refinansiere betyr ikke at du kvitter deg med gjeld, men du endrer forutsetningene for den.

Når du har refinansiert vil du oppleve å kunne få en gjeld du kan håndtere og leve med. I tillegg er det flere som opplever å kunne betale raskere ned på gjelden og dermed innfri lånet raskere enn utgangspunktet. På denne måten vil du kunne bli gjeldsfri tidligere enn om du ikke hadde refinansiert.

Hvem bør refinansiere?

Dersom du sitter med mye dyr gjeld til diverse kreditorer og gjelden i all hovedsak består av forbrukslån og smålån, bør du vurdere å refinansiere. Forbrukslån, smålån og kredittkort er blant de lånene som har høyest rente og omkostninger satt i forhold til lånebeløp.

Det betyr at du hver måned kan være i en situasjon der du betaler mer i renter og omkostninger enn du betaler ned på den faktiske gjelden. I en slik situasjon vil gjelden bare vokse seg større og du vil måtte betale stadig høyere avdrag. Med refinansiering så slipper du en slik situasjon.

Det vil sjelden ha noe for seg å refinansiere boliglån dersom det er dette gjelden din hovedsakelig består av. Boliglån er blant de rimeligste lånene med lang nedbetalingstid. Ofte finner du boliglån som har en effektiv rente på omkring 2-4% og en nedbetalingstid på opp mot 30 år.

Om du likevel ønsker å refinansiere boliglånet vil dette være mer gunstig enn å skulle ta opp et annet lån, som for eksempel forbrukslån. Dette handler om at det er bedre med en økt boliglånsrente fremfor et dyrt forbrukslån i tillegg.

Tips: Prøv vår refinansiering kalkulator.

Hvordan refinansieres gjelden?

Det finnes to måter å refinansiere gjelden din på. Du kan enten samle all gjelden din inn i ett større lån. Da er det vanlig at du enten tar opp et større forbrukslån eller at du baker gjelden inn i allerede eksisterende lån som er svært gunstige. Et vanlig lån å bruke til dette er boliglånet.

Det høres kanskje rart ut å skulle bruke et forbrukslån som er kjent for å ha høy rente, til å betale ut gammel gjeld med. Her er det viktig å huske på at renten settes etter en individuell vurdering av deg og din økonomi. Det er mange faktorer som spiller inn, blant annet gjeldsgraden din.

Når du søker om et forbrukslån som skal benyttes til et refinansieringslån, vil du automatisk slette en del av gjelden din også. Dette teller positivt inn hos banken og påvirker også rentesatsen som settes for ditt lån.

Å øke boliglånet

En annen måte å refinansiere på er å øke boliglånet. Da går du inn med sikkerhet i boligen din for refinansieringen. Dersom du har betalt ned en del på boliglånet vil du mest sannsynlig eie mer enn 15% av boligen. Banken kan låne ut penger tilsvarende 85% av boligens verdi. Er det lenge siden du har hatt en verdivurdering på boligen bør du vurdere om du får satt en ny takst på boligen.

Det er mye penger å spare på å øke boliglånet fremfor å ta opp andre former for lån. Dersom du refinansierer slik er det viktig at du husker at renten på boliglånet vil øke noe. Den vil likevel ikke komme opp på nivå med hva du tidligere har måtte forholde deg til med renter.