Når bør man søke om refinansiering

Å refinansiere gjeld handler om mer enn å bare nedbetale gjelden raskere. Målet er at du skal få en bedre økonomisk hverdag i dag og fremover. Her finner du informasjon om refinansiering og når det er lønnsomt å søke om det. 

Hva er refinansiering?

Enkelt forklart er refinansiering å ta opp et nytt lån for og nedbetale et eller flere andre lån. Du kan refinansiere med sikkerhet, som for eksempel boliglånet. Eller du kan søke om å samle lån og kreditter i et refinansieringslån. Målet med refinansiering er å oppnå bedre vilkår, som lavere rente og færre gebyrer. Du kan også refinansiere for å få lengre eller kortere nedbetalingstid. 

Hvis du søker om å refinansiere uten sikkerhet er det viktig å oppgi alle lån og kreditter du ønsker å refinansiere. Banken som tilbyr lån vil betale ut disse lånene for deg. Lånesøknaden vil også behandles ulikt, for bankene kan ikke tilby en dårligere låneavtale enn du har i dag. Sånn sett vil du vinne på å søke refinansiering, selv om du ikke mottar et tilbud. Det betyr at bankene ikke kan tilby en bedre avtale enn den du har i dag. 

Refinansiering med sikkerhet

Å refinansiere med sikkerhet betyr at du stiller boligen som sikkerhet for lånet. Har du boliglån fra før kan du refinansiere dette. Du kan da velge å søke om økt lån, eller søke om å flytte lånet til en annen bank. Stiller du med sikkerhet vil du få bedre vilkår, siden bankene tar en lavere risiko. Dette betyr at boliglån og lån med sikkerhet har en lavere rente enn for eksempel refinansieringslån. 

Når du refinansierer med boliglånet kan du låne maksimalt 85 % av boligens verdi. Hvor mye du har i lån fra før vil påvirke hvor mye du kan øke lånet med. For eksempel: Er boligens verdi 2 millioner kan du låne inntil 1,7 millioner. Hvis boliglånet utgjør 1,5 millioner kan du øke lånet med inntil 200 000 kroner.

Refinansiering uten sikkerhet

Når du refinansierer uten sikkerhet tar du opp et refinansieringslån. Med refinansieringslån kan du samle alle smålån og kreditter uten sikkerhet i ett større lån. Du kan refinansiere for inntil 600 000 kroner. Nedbetalingstiden kan ikke overstige 15 år. Vi anbefaler derimot å unngå nedbetalingstider over 5 år, siden dette er dyrere lån.

Når du søker om refinansieringslån vil ikke pengene utbetales til din konto. Banken vil betale ut kreditt og andre lån for deg, noe som sparer deg for tid. Dette sørger også for at pengene går direkte til refinansiering. Hvis du refinansierer kredittkort vil du oppleve at banken i flere tilfeller avslutter avtalen din. Enkelte banker vil derimot redusere kredittrammen til laveste mulighet. 

Gode grunner til å refinansiere

Målet med refinansiering av gjeld er å oppnå bedre vilkår. Det er derfor flere fordeler med å refinansiere, spesielt hvis du har flere lån og kreditter. 

  • Spare penger på renter og gebyrer
  • Få bedre oversikt over økonomien
  • Bli gjeldfri raskere med kortere nedbetalingtid
  • Få lavere månedlige kostnader med lengre nedbetalingstid
  • Nedbetal dyre lån raskere
  • Få en ny økonomisk start og økt motivasjon

Når burde man søke refinansiering?

Om man burde søke refinansiering eller ikke avhenger av den økonomiske situasjonen. Vi anbefaler å refinansiere hvis du har dårlige vilkår, eller har flere lån og kreditter. 

Dårlige vilkår

Med dårlige vilkår mener vi høye renter og gebyrer, og en unødvendig lang nedbetalingstid. Har du bolig- eller billån med høye renter kan du refinansiere ved å flytte lånene til en bank som har bedre vilkår. Det er uforpliktende å søke om denne type refinansiering. Og kan ikke banken tilby bedre vilkår lar du lånet stå. Ønsker du en oversikt over ulike lånetilbud kan du sjekke med en låneportal. Her finner du en oversikt over alt fra bolig- og billån til refinansiering uten sikkerhet.

Et eldre forbrukslån kan også ha høye renter sammenlignet med dagens nivå. Det er ikke mange år siden forbrukslån ble regulert og et nytt lovverk kom på plass. Har du denne type lån kan du søke om et refinansieringslån uten sikkerhet. Bankene må da kunne tilby en bedre avtale for å kunne tilby lån. Du vil med andre ord ikke oppleve å få tilbud om høyere rente eller totale kostnader.

Flere lån og kreditter

Å betale på flere smålån og kreditter er dyrt. Disse lånene er kjent for å ha høyere rente, gjerne over 20 %, og en unødvendig lang nedbetalingstid. Eier du bolig kan du søke om refinansiering ved å øke boliglånet og få samlet alle lånene i dette. Vær obs på at dette kan bli dyrere, siden boliglånet har en lengre nedbetalingstid. 

Du kan også søke om refinansieringslån for å samle alle lån og kreditter her. Dette er i praksis et forbrukslån som brukes til refinansiering. Renten på dette lånet er høyere sammenlignet med boliglån, i gjennomsnitt over 10 % effektiv rente. Men med kortere nedbetalingstid, under fem år, kan du nedbetale lånene raskere og for et lavere beløp. 

Betalingsanmerkning

Har du betalingsanmerkning kan refinansiering være et alternativ. Du vil ikke få innvilget standard refinansieringslån uten sikkerhet, men eier du bolig kan du refinansiere med sikkerhet. Ved å refinansiere kan du få betalt ut kravene som ga anmerkning, som igjen friskmelder økonomien din. Siden bankene tar en økt risiko ved å tilby refinansieringslån til personer med betalingsanmerkning har disse lånene høyere renter. Så det er anbefalt å søke ny refinansiering når kravene er betalt og anmerkningen slettet.

Se også: Betal ut gammel gjeld med refinansiering.

Søknad om refinansiering

Når du skal søke om refinansiering kan dette gjøres på tre ulike måter:

  1. I nettbanken til din foretrukne bank
  2. Hos en lånemegler
  3. Gjennom en låneportal

Nettbanken

Har du boliglån kan du søke om å få økt dette under dine lån i nettbanken. Husk at du ikke kan låne mer enn 85 % av boligens verdi, og hvor mye du har i lån fra før vil påvirke. Du får også best vilkår om du låner for mindre enn 60 % av boligens verdi.

Tilbyr banken refinansiering uten sikkerhet kan du også søke om dette her. Når du søker hos en bank kan du få svar på søknaden relativt raskt. Får du avslag kan du be om en manuell gjennomgang av søknaden. Eller du kan søke om refinansieringslån hos en annen bank.

Lånemegler

En lånemegler samarbeider med flere banker for å tilby lånetilbud. Her sender du inn en søknad om lån, som blir vurdert av flere banker. Hvor mange banker som vurderer lånesøknaden din avhenger av hvor mange banker megleren samarbeider med. Noen samarbeider med fem, andre med 25. Fordelen med å søke hos en lånemegler er antallet banker som vurderer søknaden. Når flere banker vurderer din søknad om refinansiering øker du sjansen for å få innvilget lånet. Du får også samlet all lånetilbudene på et og samme sted. Noe som igjen gjør det enklere å sammenligne tilbudene. 

Låneportal

Hos en låneportal får du først og fremst oversikt over alle lånetilbydere som matcher dine kriterier. Du oppgir ønsker lånebeløp og nedbetalingstid, og portalen viser deg hvilke banker som tilbyr denne type lån og til hvilken pris. Du kan også ta med alder, for å få en mer nøyaktig oversikt. Husk at låneportaler kun viser et estimert tilbud, og ikke de faktiske kostnadene. Du kan likevel bruke oversikten til å sammenligne ulike tilbud. Finner du et eller flere som passer ditt behov kan du ta deg videre til søknadsskjema gjennom portalen.

Viktig å huske på

Målet med å refinansiere gjeld er å oppnå en bedre økonomisk hverdag. Har du lån med høye renter, betaler dyre gebyrer eller har flere lån kan refinansiering være løsningen. Hvis du refinansierer smålån og kreditter blir du kvitt de dyre lånene raskt. Banken vil også avslutte din kredittavtale hvis du refinansierer. Slik unngår du å bli fristet til å handle på kreditt igjen. Om du bør eller ikke bør refinansiere avhenger av økonomien din, og hvilke muligheter du har.